Allmänna Villkor

Mellan Välförtjänt, nedan kallat VF och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade ”Kunden”, gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av VFs produkter sker genom att Kunden säljer välgörenhetspaket. Därefter processar VF köp och vidarebefordar beställningar till välgörenhetsorganisationerna bakom paketen. Välgörenhetsorganisationerna skickar sedan bekräftelse på att beställning har genomförts till Kund och köpare.

Förtjänst/Vinst:
Kundens förtjänst/vinst är 25% av den totala försäljningssumman. Säljs över 100 paket tillkommer en lagbonus på 500 kronor, över 150 paket blir den 1000 kr. Bästa säljaren i laget tilldelas en bonus på 300 kr.

VFs förpliktelser:
VF säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. VF åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

Kundens förpliktelser:
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av VF i samband med försäljningen av VFs produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att de inblandade välgörenhetsorganisationernas anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av VFs produkter, på vilket sätt de bidrar till en bättre värld och hur försäljningen kommer att gå till. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Krav på kontaktperson:
Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 18 år. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och VFs godkännande.

Betalningsvillkor:
VF betalar ut Kundens andel av försäljningen inom 5 dagar från att försäljningen avslutas.

Frakt:
Alla våra leveranser av säljmaterial är fraktfria.
Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och ett nytt utskick krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt dras från Gruppens förtjänst.